Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU
TƯ VẤN ĐẦU THẦU
LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU
ĐẤU THẦU QUA MẠNG
KIỂM ĐỊNH AN TOÀN
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
ĐĂNG KÝ BÊN MỜI THẦU
HOTLINE ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ
KHÓA HỌC
TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ
Văn bản pháp quy
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Khóa Học Đấu Thầu
Các khóa học nghành xây dựng
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
XÉT TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
CHỨNG THƯ SỐ ĐẤU THẦU QUA MẠNG
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0936358966
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 4
Hôm nay: 218
Trong tuần: 218
Trong tháng: 2020
Tổng: 10682456

         Home > ĐẤU THẦU QUA MẠNG >
 MỞ LỚP ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC MỞ LỚP ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

  Số: 061/2022/CV-ĐTCB

--------------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

(V/v: Khai giảng các khóa nghiệp vụ trên toàn Quốc)

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

 

       

 

Kính gửi:

BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CƠ QUAN, QUÝ DOANH NGHIỆP

 

 

Lời đầu tiên Công ty Cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội xin trân trọng kính chào Quý Cơ quan, Doanh nghiệp, các Phòng Ban và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị! Công ty chúng tôi xin trân trọng được gửi tới Quý vị thông tin khai giảng các khóa đào tạo nghiệp vụ tại TP. Hà Nội, TP.HCM và Các tỉnh trên Toàn Quốc như sau:

(Xin vui lòng liên hệ để biết nội dung chi tiết của từng khóa học – Hotline/Zalo: 0917951558

TT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, TÓM TẮT NỘI DUNG ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ

01

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN

Luật đấu thầu mới số: 43/2013/ QH13 ngày 26/11/2013

Tổng quan về đấu thầu, những quy định về đấu thầu; Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu; Xây dựng, thanh lý, quản lý, giám sát, điều chỉnh hợp đồng; Kế hoạch đấu thầu, sơ tuyển nhà thầu, quy trình đấu thầu

1.000.000 VNĐ/HV

02

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO

Ngoài những ND được đề cập trong ĐTCB, HV nghiên cứu chuyên sâu hơn về: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn; mua sắm hàng hóa; xây lắp

1.200.000 VNĐ/HV

03

ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT

Các văn bản pháp lý liên quan về Đấu thầu qua mạng.

Thực hành các quy trình về Đấu thầu qua mạng đối với Bên mời thầu và nhà thầu, đăng ký, đăng tải, đóng mở thầu…

1.200.000 VNĐ/HV

04

QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tổng quan về quản lý dự án ĐTXDCT; Lựa chọn nhà thầu, HĐXD

Quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí của dự án ĐTXDCT; Quản lý ATLĐ, môi trường XD, QL rủi ro, thanh quyết toán vốn ĐTXDCT

1.200.000 VNĐ/HV

05

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Quản lý dự án ĐTXDCT, phân loại dự án, trách nhiệm quyền hạn của các cấp QLNN đối với vốn NSNN và của Lãnh đạo DN đối với vốn đầu tư của DN; Những quy định về QL chi phí DA. Vận dụng các hình thức HĐ và các PP thanh quyết toán vốn ĐTXD; Trách nhiệm QLCL, QLCT của chủ ĐT, các tổ chức TV, nhà thầu; QL tiến độ và thời gian thực hiện dự án ĐTXDCT

1.200.000 VNĐ/HV

06

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Các VBPL trong GSTC XDCT; Hệ thống QLCL trên công trường

Hệ thống quy chuẩn, TCKT, điều kiện KTTC và nghiệm thu; Quy trình và nội dung giám sát chất lượng thi công XDCT; Giám sát: tiến độ, ATLĐ và VSMT trong thi công XDCT, công tác khảo sát XD; Tổ chức GSTC XDCT… Và các CĐ: dân dụng, công nghiệp và HTKT; giao thông; thủy lợi, thủy điện.

1.200.000 VNĐ/HV

07

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

Luật XD và các VB liên quan; Quyền, nghĩa vụ của nhà thầu trong việc thực hiện HĐ thi công XDCT; Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD; QLCL, klượng, tiến độ TC XDCT và tổ chức CTXD; QL chi phí XDCT, QL ATLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người LĐ, người sử dụng LĐ trên CT cùng các vấn đề liên quan tới CHT công trường

1.200.000 VNĐ/HV

08

ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tổng quan về dự án đầu tư; Giám sát, đánh giá DAĐT; Giám sát, đánh giá DAĐT sử dụng 30% vốn NN trở lên; Giám sát, đánh giá DAĐT sử dụng nguồn vốn khác; Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư; Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá DAĐT

1.000.000 VNĐ/HV

09

LẬP DỰ TOÁN & ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG

Các quy định trong công tác lập dự toán; Kết cấu hồ sơ dự toán; PP đo bóc tiên lượng, lập dự toán; Tìm hiểu sâu và vận dụng linh hoạt, xây dựng ĐM, ĐG …; Lập dự toán hoàn chỉnh đối với một công trình…

1.200.000 VNĐ/HV

10

ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Quản lý dự án ĐTXDCT cùng các hệ thống VBPL liên quan

Tổng quan về công tác định giá xây dựng

Các phương pháp xác định TMĐT, đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án, xác định định mức, đơn giá XDCT, đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí, xác định dự toán XDCT… Lựa chọn nhà thầu, QL hợp đồng XD; Thanh quyết toán vốn ĐTXDCT

1.200.000 VNĐ/HV

11

NGHIỆM THU HOÀN CÔNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH

QL chi phí ĐTXDCT; phân loại dự án, phân cấp CT; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án ĐTXD, xử lý VBPL về xây dựng

Hướng dẫn thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, các căn cứ, trình tự, thủ tục, tổ chức, kế hoạch, quy trình…

1.000.000 VNĐ/HV

12

NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ

Hệ thống VBPL về soạn thảo VB, công tác VT-LT và HCVP

Tổ chức, điều hành hoạt động của bộ phận HCVP; Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong giao tiếp HC; Nghiệp vụ cơ bản của công tác văn thư, công tác lưu trữ; Tổng quan về văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính…

1.200.000 VNĐ/HV

13

AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đối tượng học ATLĐ, VSLĐ được cụ thể thành các nhóm theo NĐ 44/2016/NĐ-CP-BLĐTBXH bao gồm:

- Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác AT, VSLĐ

- Nhóm 2: Người làm công tác AT, VSLĐ

- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại

- Nhóm 4: Người lao động thuộc mọi công việc, nghành nghề.

- Nhóm 5: Người làm công tác Y tế.

- Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên.

900.000 VNĐ/HV

14

NGHIỆP VỤ KINH DOANH BĐS

- Môi giới bất động sản

- Định giá bất động sản

- Quản lý điều hành sàn giao dịch

1.500.000

2.000.000

2.000.000

VNĐ/HV

15

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ QUẢN LÝ  ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 102/2009/NĐ-CP).

Bộ môn 1: Lập và quản lý dự án CNTT;

Bộ môn 2: Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT;

Bộ môn 3: Giám sát thi công ứng dụng CNTT.

2.000.000

VNĐ/HV

16

NGHIỆP VỤ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC BẢO QUẢN, TU BỔ PHỤC HỒI DI TÍCH

1. Lập quy hoạch di tích

2. Lập dự án, báo cáo thiết kế kỹ thuật, thiết kế tu bổ

3. Thi công tu bổ di tích

4. Giám sát thi công  tu bổ di tích

5. Giám đốc tư vấn QLDA tu bổ di tích

6. Chủ nhiệm lập dự án, báo cáo, thiết kế tu bổ di tích

7. Chỉ huy trưởng công trình tu bổ di tích

9.000.000

VNĐ/HV

17

NGHIỆP VỤ THÍ NGHIỆM VIÊN

1. Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý bê tông, nhựa và vật liệu
xây dựng trong phòng và hiện trường.

2. Phương pháp xác định các tính chất cơ - lý của đất trong phòng và hiện trường.

3. Phương pháp thử các tính chất cơ - lý vật liệu kim loại và liên kết hàn.

4. Kiểm tra chất lượng bê tông bằng phương pháp không phá hủy.

5. Phương pháp xác định tính chất cơ lý của gạch và vật liệu xây dựng
trong phòng và hiện trường.

6. Phương pháp xác định tính chất cơ lý của bê tông và vật liệu bê tôngtrong phòng và hiện trường.

7. Thí nghiệm hiện trường kiểm tra độ toàn vẹn và sức tải của cọc.

8. Quản lý phòng thí nghiệm (dành cho học viên đã có chứng chỉ Thí nghiệm viên)

2.500.000

VNĐ/HV

18

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

1.500.000

VNĐ/HV

19

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

2.900.000

VNĐ/HV

20

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

3.500.000

VNĐ/HV

21

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIẾN ĐỘ HOÀN CÔNG XD CÔNG TRÌNH

900.000

VNĐ/HV

22

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH

Luật LĐ và các VBPL liên quan; Qlý LĐ, HĐLĐ, kỷ luật LĐ…

Các quy định về tiền lương, hình thức trả lương, xây dựng cơ chế lương

Các vấn đề về BHXH, thông tư NĐ, vấn đề, tình huống liên quan…

Phòng ngừa những sai sót trong QLLĐ, tiền lương & BHXH

1.000.000

VNĐ/HV

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG:

KHÓA HỌC NGÀY: online và offline

Đợt 1: 26/05/2022

Đợt 2: 10/06/2022

Đợt 3: 24/06/2022

Đợt 4: 15/07/2022

Đợt 5: 29/07/2022

Đợt 6: 12/08/2022

KHÓA HỌC TỐI: online và offline

Đợt 1: 24/05/2022

Đợt 2: 22/06/2022

Đợt 3: 20/07/2022

Đợt 4: 17/08/2022

Đợt 5: 21/09/2022

Đợt 6: 18/10/2022

 

ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Khai Giảng Trên Toàn Quốc

 

THỜI GIAN HỌC

Sáng từ 8h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 16h30

         

 

GIẢNG VIÊN: Tham gia trực tiếp giảng dạy là các Giáo sư, Tiến sĩ, các chuyên gia giàu kinh nghiệm thuộc các Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở ngành, các trường Đại học hàng đầu Việt Nam…

 

- Học phí trên bao gồm: Các tài liệu liên quan đến chương trình khóa học, đồ điểm tâm giữa giờ. Kết thúc khóa học các học viên tham gia sẽ được cấp Chứng nhận, Chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành. Sau khóa học, Học viên sẽ được các Giảng viên hỗ trợ tư vấn, giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc qua điện thoại khi triển khai công việc tại đơn vị, ngoài ra các Học viên có thể liên hệ để được cung cấp các VBPL miễn phí…

Kính mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị; các cán bộ, phòng ban, tổ chức có nhu cầu tham gia Khóa học sau khi đề xuất lãnh đạo và được sự đồng ý, vui lòng liên hệ đăng ký qua Điện thoại, Fax hoặc Email cho BTC ĐÀO TẠO - CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI trước ngày khai giảng.

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức đào tạo: Hotline/Zalo: 0936358966

Website: pta.edu.vn   Email: phongdaotao88@gmail.com

 

            Công ty Chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Quý Doanh nghiệp, Quý Cơ quan và toàn thể Cán bộ đang công tác tại Đơn vị, xin chân thành cám ơn và kính chào!

 


       Các Tin khác
  + DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN HẠNG 1, HẠNG 2, HẠNG 3 (04/10/2022)
  + KHAI GIẢNG CÁC KHOÁ HỌC TRỰC TUYẾN ĐẤU THẦU QUA MẠNG, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐẤU THẦU QUA MẠNG, HƯỚNG DẪN ĐĂNG TẢI HỒ SƠ NĂNG LỰC LÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA - HƯỚNG DẪN THAM DỰ THẦU QUA MẠNG (04/10/2022)
  + Dịch Vụ Đấu Thầu Qua Mạng - Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu (04/10/2022)
  + Khóa học Hướng dẫn lập hồ sơ thầu và Đấu Thầu Qua Mạng chuyên nghiệp (16/04/2022)
  + LẤY LẠI MẬT KHẨU CHỨNG THƯ SỐ- ĐĂNG KÝ CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THÀU RẺ NHẤT (31/07/2021)
  + HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG (31/07/2021)
  + ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU ĐIỆN TỬ - ĐĂNG KÝ LẤY CHỨNG THƯ SỐ NHÀ THẦU NHANH-CHÍ PHÍ DUY TRÌ 550.000 (25/07/2021)
  + Dịch vụ đăng ký Nhà thầu, - Đăng ký nhanh trong 2 giờ 550k (16/04/2021)
  + Xử lý tình huống hồ sơ dự thầu chuyển đến bên mời thầu muộn (10/04/2021)
  + Đấu Thầu Qua Mạng Nhanh Chóng Đúng Quy Trình (13/03/2021)
  + DỰ THẦU QUA MẠNG -DỊCH VỤ VỤ THẦU QUA MẠNG (06/03/2021)
  + ĐĂNG KÝ TÊN TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU (06/03/2021)

 

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

  Trụ sở: 26 Ngõ 72 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân,  Hà Nội ( cạnh Royal city)
VPGD: P1606, Tầng 16, tòa nhà FS FIVE SEASON, Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

                 Tel: 0904896663
 Email: 
phongdaotao88@gmail.com   ****   Website: http://pta.edu.vn